خصوصی
خصوصی  
قالب وبلاگ
علی ربیعی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در یادداشت ایران نوشت:

امروز هفته کارگر آغاز می‌شود. جامعه‌ای که در دوران تلاش برای خروج از رکود اقتصادی قرار دارد و به دلیل چند سال بحران اقتصادی با مسائل کارگری مواجه شده است. بنابراین مناسب است به شرایطی بیندیشد که کارگران بخش مهمی از راه‌حل هستند و نه بخشی از مسأله. سؤال بزرگ این است که چگونه می‌توان مسیری را پیمود که در نهایت مسائل کارگری بهبود یابند و کارگران به عناصر اقتدار و امنیت ملی تبدیل شوند؟ درک من این است که مسأله اصلی کارگران دو چیز است: عدالت و امنیت. کارگران خواستار شرایط معیشتی عادلانه‌اند و مایل‌اند این عدالت پایدار باشد و بتوانند در سایه آن امن زندگی کنند و بدین ترتیب کرامت ایشان حفظ و صیانت شود. لذا سؤال پیشین را می‌توان به این ترتیب طرح کرد: چگونه می‌توان عدالت و امنیت پایدار برای زندگی کارگران فراهم ساخت؟ پاسخ به این سؤال در قالب دو گفتمان امکان‌پذیر است. گفتمان اول را «عدالت تولیدمحور» و دومی را «عدالت توزیع‌محور» می‌خوانم. هر دو گفتمان، کرامت و امنیت کارگر را در گرو تحقق عدالت می‌دانند، لیکن هر یک ملزومات، مدعیات و اقدامات متفاوتی را مطالبه می‌کنند.

«عدالت تولیدمحور» بر چند اصل مهم بنا می‌شود: 1- افزایش جمعیت و ارتقای سطح و کیفیت زندگی جامعه مدرن، خلق ثروت بیشتر برای پاسخ‌گویی به نیازمندی‌ها را ناگزیر می‌سازد. 2- اقتصاد مدرن، افزایش بهره‌وری و نه بهره‌کشی بیشتر از منابع طبیعی سرزمین را عامل مهم خلق ثروت ساخته است. 3- تأمین یک شغل مناسب برای هر فرد، بهترین راه برای مقابله با فقر و بی‌عدالتی است. 4- بازتوزیع مؤثر و عادلانه در شرایط وجود سطح مناسبی از تولید و رفع کمیابی امکان‌پذیر است. 5- تولید مؤثر و بهره‌ور در شرایط حکمرانی خوب و ارتقای کیفیت سیاستگذاری، اجرا و ارزیابی امکان‌پذیر است. این رویکرد بر فراهم کردن شرایط مشارکت اقتصادی عادلانه مردم در زندگی اقتصادی بنا شده و تحقق چنین مشارکتی نیازمند بنا نهادن رویه‌هایی است که تضمین‌کننده چنین مشارکتی باشند.

رویه‌های مذکور در شرایط ثبات سیاسی ناشی از متغیرهای داخلی و تعاملات بین‌المللی کم‌تنش، اصلاح نظام اداری، کاهش مداخله نامؤثر دولت در اقتصاد و جامعه، متناسب‌سازی حجم و مأموریت‌های دولت با مقتضیات توسعه اقتصاد و جامعه، اصلاحات اداری به نحوی که میزان فساد را کاهش دهد و وجود نظام قضایی حامی سرمایه‌گذاری و ناظر بر سلامت اقتصادی ایجاد شده و عمل می‌کنند. من تصور می‌کنم چنین نگاهی به زمینه‌سازی برای تولید برترین راه برای حفظ کرامت کارگران و ایجاد رضایت از زندگی در ایشان است. این گفتمان اصالتاً ساختارگراست و به ملاحظات ساختاری مناسب برای ارتقای سطح عدالت توجه می‌کند.

گفتمان «عدالت توزیع‌محور» صراحتاً با بنیان‌ها و شرایط عدالت تولیدمحور مخالفت نمی‌کند اما رویه‌هایی در پیش می‌گیرد که منافی تولیدمحوری است. این گفتمان بیش از آنکه بر عقلانیت به عنوان منشأ خلق ثروت تأکید داشته باشد، ماجراجویی سیاسی و بین‌المللی رؤیاپردازانه‌ای است که بر انتقام تاریخی فقرا از اغنیا تأکید دارد، بیش از آنکه زیرساخت‌ها و رویه‌های نهادی مقابله با فساد و زمینه‌سازی تولید را ملاحظه کند. این گفتمان اصالتاً به کنشگر اهمیت می‌دهد و گویی کنشگران در بستری نامناسب می‌توانند عدالت را ترویج کرده و امنیت خلق کنند. «عدالت‌خواهی توزیع‌گرا» غالباً از یاد می‌برد که کل کیک اقتصاد ایران حتی در صورت توزیع عادلانه به‌اندازه‌ای کوچک است که جوابگوی نیازمندی‌هایی قریب هشتاد میلیون انسان با ملزومات دنیای جدید نیست.

هر یک از این دو گفتمان، مردم و سیاستگذاران را به سویی فرامی‌خوانند. گفتمان عدالت توزیع‌محور پایگاه اجتماعی و سیاسی خود را به منازعه‌ای سیاسی برای کسب قدرت برای محقق ساختن آرزوی برابری فرامی‌خواند، اما عدالت تولیدمحور خواهان گفت‌وگویی سیاستی برای ملاحظه کردن شرایط موجود و الزامات سیاستگذاری و اجرا برای رسیدن به شرایط تحقق کرامت کارگران است. فراخوان به مباحثه‌ای سیاسی (political debate) یا مباحثه‌ای سیاستی (policy debate) دو راهبرد با فرجام‌هایی متفاوت است.

اولی مستلزم تقابل‌های سیاسی و به حداکثر رساندن هیجان‌ها به منظور برنده شدن در فرایندی سیاسی است، اما دومی مستلزم عقلانیتی است که به دور از هیجان‌های سیاسی تحقق می‌یابد.
ملزومات و وعده‌های این دو گفتمان نیز متفاوتند. اولی ما را به تصمیم‌هایی سخت و بازنگری در گذشته و وضع موجود فرامی‌خواند و شروط دشواری برای اصلاحات ساختاری پیش می‌کشد. وعده‌های کوتاه‌مدت در این گفتمان جایی ندارند و نیازمند اجماع‌سازی افقی در بین همه نیروهای مؤثر بر سیاستگذاری و آینده راهبردی کشور و اجماع‌سازی عمودی میان همه ذینفعان سیاستگذاری از صدر تا ذیل اقشار اجتماعی است. اما دومی، دستی گشاده در وعده دادن دارد و ما را به جست‌وجوی قهرمانانی پاک‌دست می‌خواند که قادرند از وسوسه‌های خود بگذرند و سلامت نفس پیشه کنند، کسانی که راهبردشان بیش از آنکه اجماع‌سازی باشد، گروه گروه کردن جامعه و برانگیختن شکاف‌هایی است که ثبات‌زدایی می‌کنند و نظم موجود را به نفع وعده‌های آرمانگرایانه به چالش می‌کشند.

من به عنوان کسی که همواره بخشی از جامعه کارگری بوده‌ام و از همین منظر حداقل سه دهه مسائل جامعه کارگری را دنبال کرده‌ام و اکنون قریب 20 ماه به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از نزدیک شاهد، ناظر و درگیر مسائل کارگران و یکی از متولیان سیاستگذاری اشتغال بوده‌ام، معتقدم اگرچه مناقشه‌هایی درباره قانون کار، صندوق‌ها، بیمه بیکاری، قراردادهای کار و برخی مسائل فنی مرتبط با کار در جامعه جریان دارد، اما مانع اساسی پیش روی کسانی که می‌خواهند راهی مطمئن برای تضمین کرامت و امنیت کارگر در پیش بگیرند، مسأله‌ای کلان و ناظر بر پذیرش الزامات ناشی از قبول گفتمان «عدالت تولیدمحور» است.

«عدالت توزیع‌محور» آزموده شده و بخش مهمی از دشواری‌هایی که امروز تجربه می‌کنیم محصول همان است. این گفتمان اگر زمانی جذاب و برانگیزاننده بود، امروز از پس آزمونی تاریخی، مدعایی شکست‌خورده است. تصور می‌کنم راهی جز پذیرش الزامات گفتمان عدالت تولیدمحور با توجه به مقتضیات ساختاری جامعه ایرانی وجود ندارد و همه کنشگران جامعه کار و تولید باید خود را با ملزومات این گفتمان تطبیق دهند.

کارگران همواره ستایش شده‌اند، اما امیدوارم هفته کارگر امسال فرصتی شود تا کارفرمایان، تشکل‌های کارگری، مراکز آکادمیک و سیاستگذاران دولتی بیش از پیش، صریح و با شجاعت درخصوص الزامات ساختاری برقراری عدالت از مسیر جامعه‌ای تولیدمحور و عاری از فساد، رانت و قاچاق وارد گفت‌وگوی اجتماعی و سیاستی شوند. در چنین گ

به نقل از تابناک
برچسب‌ها: شرط تحقق کرامت و امنیت کارگر
[ شنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۹۴ ] [ 18:16 ] [ خصوصی ] [ ]
حضور عباس آخوندي، در راس وزارت راه و شهرسازي از همان روزهاي اول با تصميمات مختلفي در خصوص مسكن همراه بود. اظهارات وي در مورد صندوق مسكن و افزايش وام خريد مسكن و... همه از نگاه ويژه وي به مسكن خبر مي‌داد كه البته حضور عبده تبريزي در كنار وي مثلث تغيير تحولات مسكني را با تغيير تحول در نظام پرداخت وام تكميل كرد. از آن روزها بيش از يك سال و نيم مي‌گذرد و نتيجه آن تصميم‌گيري‌ها و اظهارت كم‌كم در بدنه مسكني كشور بيان مي‌شود.

به گزارش اعتماد، حال عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي به ۴۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات بانك مسكن براي بخش مسكن در سال ۹۳ اشاره مي‌كند و از آغاز افتتاح حساب اماني براي پيش‌فروش مسكن از هفته آينده در بانك مسكن خبر مي‌دهد. گويا وزير راه و شهرسازي قصد دارد در سالگرد دومين سال وزارتش بر اين وزارتخانه موضوع مسكن را به آنچه مورد نظرش است نزديك‌تر كند. وي كه در جمع مديران بانك مسكن صحبت مي‌كرد، گفته است: «مي‌دانم حركت به سمت پاسخگويي به اين سوالات بعد از يك دوره بي‌انضباطي گسترده در نظام مالي و بانكي كشور اعم از اضافه برداشت‌هاي بانك مركزي از بانك‌ها، معوقات بانكي، ايجاد انتظارات توهمي در مردم كه مي‌توان بدون پس‌انداز خانه‌دار شد و غيره بسيار سخت است ولي مي‌خواهيم به تدريج به سمت نظام مالي و بانكي منضبط حركت كنيم.» آخوندي گفت: « بانك توسعه‌اي مسكن در دوره‌هايي مي‌توانست به خوبي پاسخ سوالات يادشده را بدهد و مي‌خواهم به سمت سرمايه اصلي اين بانك كه از سرمايه مالي آن مهم‌تر است برگرديم.»

آخوندي با اشاره به كاهش تورم از ۴۰ درصد به ۱۵ تا ۱۶ درصد فعلي گفته است: «از الان به بعد در هسته سخت مبارزه با تورم قرار گرفته‌ايم. اگر تا پيش از اين با اقداماتي مانند جلوگيري از رشد سريع نقدينگي، كنترل اضافه برداشت‌ها از بانك مركزي و... مي‌شد تورم را تاحدي كنترل كرد اما از اين به بعد در شرايط بسيار سخت‌تري قرار گرفته‌ايم و بايد بتوانيم توليد ناخالص داخلي (gdp﴾ كشور را بدون افزايش تورم ارتقا دهيم. افزايش عرضه در نظام بانكي مهم است ولي با تنگناي مالي مواجه هستيم، بايد براي افزايش عرضه تامين مالي شود. اگر بخواهيم تامين مالي هم انجام دهيم وضع بانك‌ها اسفناك است.»

وي با اشاره به ۳۳۰ هزار ميليارد تومان به عنوان ميزان كل تسهيلات مسكن در سال ۹۳ كه بخشي از آن براي تامين گردش مالي قراردادهاي پيشين بوده‌ است و پول تازه‌اي كه به توليد تزريق شده بسيار كمتر از اين مقدار محسوب مي‌شود، ادامه داده است: « درمي‌يابيم ميزان تسهيلاتي كه ارايه شده بسيار اندك است. ۴۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات بانك مسكن براي بخش مسكن در سال ۹۳ نسبت به توليد ناخالص داخلي كه حدود ۹۰۰ هزار ميليارد تومان است بسيار كم و در حدود پنج درصد توليد ناخالص داخلي محسوب مي‌شود.»

وي ادامه داد: «دنبال آن هستيم تا به بخش ساختمان كه به عنوان اهرم خروج از ركود شمرده مي‌شود، رونق ببخشيم ولي تنگناي اعتباري جدي از يك‌سو و نگراني از افزايش تورم از محدوديت‌هاي ما به حساب مي‌آيد. اداره مالي كشور بعد از يك دوره بي‌انضباطي مطلق كار بسيار سختي است و مي‌بينيم كه دود مشكلات به چشم مردم مي‌رود ولي چاره‌اي نيست بايد اين جراحي اقتصادي انجام شود، بنابراين براي برگشت به يك سياست كلان اقتصادي رو به رشد ولي بدون اثرات تورمي نيازمند حركت به سمت رژيم تامين مالي از طريق پس‌انداز هستيم. بايد بتوانيم منابعي كه در اختيار دولت و بانك مسكن است و در گذشته آثار منفي خود را بر تورم گذاشته را به عنوان منابع تامين رژيم پس انداز قرار دهيم.»


به نقل از تابناک
برچسب‌ها: آغاز افتتاح حساب اماني پيش‌فروش مسكن
[ شنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۹۴ ] [ 18:16 ] [ خصوصی ] [ ]
سعادت‌آباد، میدان فرهنگ، کوچه پیوند؛ اینجا تکه‌ای از شهر تهران است، اما خانه 72 ملت، خانه دوم 260 دانش‌آموز که هرکدام از گوشه‌ای از دنیا به ایران آمده‌اند و زیر چتر نظام آموزشی ما بیشتر از هر دانش‌آموز ایرانی‌تبار متولد ایران، خدمات می‌گیرند.

به گزارش جام جم، دبستان تطبیقی و بین‌المللی پسران پشت دیواری بلند است، ساخته شده از سنگ مرمر تیره که حائل ساختمان است، ولی زورش به مهار جیغ و فریادهای کودکانه نمی‌رسد. زنگ تفریح است که می‌رسیم، آن قسمتش که دانش‌آموزان پشت هم از جلو نظام بسته‌اند و آماده بازگشت به کلاس‌اند. عده‌ای دورمان جمع می‌شوند، با نگاه‌های کنجکاو، همه یکدست پوشیده با پیراهن‌های چهارخانه شاد و شلوارهای جین و کتان و البته با موهایی بلند. این اولین تفاوت مدارس دولتی مرسوم با مدرسه بین‌المللی است که تحت نظارت دولت اداره می‌شود و فضایی منعطف دارد.
دانش‌آموزانی که دورمان را گرفته‌اند به فارسی حرف می‌زنند، اینها بچه‌های بخش تطبیقی مدرسه‌اند که یا پدر و مادری ایرانی دارند که به دلایل مختلف به کشوری خارجی مهاجرت کرده‌اند و آنجا صاحب فرزند شده‌اند یا فرزند والدینی هستند که یکی از آنها خارجی است و این تکه خارجی وجودشان آنها را از تکه ایرانی‌شان دور انداخته است. فرزندانی که هر دو رگشان ایرانی است ولی ‌زاده کشوری دیگرند، فارسی را خوب حرف می‌زنند، اما آنهایی که دو رگه‌اند اغلب با فارسی غریبه‌اند و به زبان مادر و پدر خارجی‌شان حرف می‌زنند.

دانش‌آموزی با چشم‌های بادامی که پدری ایرانی دارد و تبارش پشت به پشت به سرزمین مادری‌مان می‌رسد، خودش را اهل سرزمین مادرش می‌داند که جزیره‌ای است در جنوب‌شرق آسیا، کودکی مسلط به زبان انگلیسی و غریبه با گویش فارسی. او نماینده کودکان ایرانی‌تبار است که پدرانشان در آن سوی مرزها نتوانسته‌اند هویت ایرانی را در وجود کودکانشان بکارند و زبان فارسی را لااقل در خانه خود زنده نگه دارند. اما مدرسه تطبیقی این کار را برایشان خواهد کرد و قدم به قدم آنها را جذب نظام آموزشی وطنی می‌کند و با زبان و فرهنگ ایرانی آشنا، چنانچه مدرسه تطبیقی و بین‌المللی پسران در سعادت‌آباد برای صد دانش‌آموز متولد آن سوی آب‌ها چنین می‌کند.

معجزه غذا و مهربانی


جثه‌های کوچکی که در حیاط بازی می‌کنند، در راهروها و پله‌ها دنبال هم می‌دوند و در کلاس‌های درس بازیگوشی را چاشنی تحصیل می‌کنند هر کدام کودکان خانواده‌هایی مهم‌اند که از سراسر دنیا بنا به مصلحت و ماموریتی به ایران آمده‌اند و دیر یا زود تهران را به مقصد نقطه‌ای دیگر از جهان ترک خواهند کرد. اینها در طول اقامت در ایران به مدارس بین‌المللی می‌آیند تا هم طبق اصول جهانی (با همان کتاب‌ها و سیستم) آموزش ببینند و هم با فرهنگ و زبان ما آشنا شوند.

اگر مدارس بین‌المللی بتوانند با استانداردهای روز دنیا حرکت کنند و مثل بسیاری از مدارس مشهور دنیا، اقدامات متفاوت و خلاقانه‌ای انجام دهند این، هم به جذب بیشتر دانش‌آموزان خارجی به مدارس ایرانی منجر می‌شود و هم بدون این‌که تبلیغ مستقیمی انجام شده باشد، خوشنامی مدارس ایران زبانزد خواهد شد.
 
بعضی از این دانش‌آموزان در درس فارسی پیشرفت خوبی دارند و بعضی‌ها زمان می‌برد تا با فارسی اخت شوند. اما کادر مدرسه می‌گویند برگزاری کلاس‌های جذاب فارسی‌آموزی باعث شده دانش‌آموزان خارجی حتی بیشتر از ایرانی‌تبارها به فرهنگ ایرانی علاقه نشان دهند و جذب تاریخ‌مان شوند. در مدرسه تطبیقی و بین‌المللی پسران، 160 دانش‌آموز خارجی، مثنوی می‌خوانند و با سرگذشت طولانی سرزمین کهن‌مان آشنا می‌شوند که این راه خوبی برای علاقه‌مند کردن مردم سرزمین‌های دور به ایران و شستن افکار منفی علیه ماست. مدیر مدرسه می‌گوید اغلب والدین دانش‌آموزان خارجی وقتی برای ثبت‌نام به مدرسه می‌آیند معلوم است که تحت تاثیر تبلیغات منفی تزریقی رسانه‌های بیگانه قرار گرفته اند و نوعی ایران هراسی‌ دارند، اما به مرور همه خانواده‌ها نرم می‌شوند و ایران را آن‌گونه که هست می‌شناسند و به آن جذب می‌شوند.

تعدادی از دانش‌آموزان خارجی در کتابخانه مجهز مدرسه که دست‌کم 3000 کتاب در آن وجود دارد و انواع تحقیقات بچه‌ها در دسترس همگان است، جمع می‌شوند و ما خیلی نزدیک به آنها نظرشان را درباره ایران می‌پرسیم.

بیشتر بچه‌ها پرسش فارسی ما را درک می‌کنند، اما نمی‌توانند به فارسی پاسخ دهند و بناچار مکالمه‌ها انگلیسی می‌شود. پسری اهل بوسنی با پوستی سفید و استخوان‌بندی مخصوص مردمان شرق اروپا می‌گوید ایران را دوست دارد، به خاطر غذاهایش و دوستان ایرانی‌اش. پسری دیگر دورگه کانادایی و لبنانی است که ژن عربی در او غلبه کرده است. می‌گوید مدرسه را، ایران را دوست دارم اما هوای تهران آلوده است. پسر عراقی‌تبار تبعه نروژ که ریزنقش است و بور، می‌گوید ایران را دوست دارد چون مردمش مهربانند. دانش‌آموز متولد تایلند هم مثل همکلاسی‌هایش ایران را دوست دارد و از غذاهای ایران راضی است و البته از مردم ایران که او مهربان خطابشان می‌کند.

این حرف‌ها و این اظهارنظرهای مثبت درباره ایران ثمره مدیریت درست در مدارس بین‌المللی است، مدارسی که فرزندان شخصیت‌های مهم سیاسی، امنیتی، اقتصادی و علمی در آن ایران واقعی را از نزدیک می‌بینند و اگر خوب خدمات دریافت کنند هر کدامشان سفیرانی خواهند شد برای انتشار تصاویری از ایران، آن گونه که هست نه آن طور که عده‌ای نشان می‌دهند.

احترام به محیط زیست، آبروی مدارس بین‌المللی


حیاط پرگل و درخت مدرسه بین‌المللی پسران، شباهتی به حیاط‌های خشک و برهوت اغلب مدارس ندارد. می‌گویند اینجا حتی در اوج سرمای زمستان گلدان‌های پرگل در حیاط و درون ساختمان چیده می‌شود تا فضای مدرسه شاداب باشد، که شاداب هم هست. حوض گرد گوشه حیاط که چند نیمکت اطرافش چیده شده و باد، خنکی آب را در فضا اسپری می‌کند، جای خوبی است برای دمی نشستن و آسودن و گپ زدن. بچه‌ها این تکه از حیاط را دوست دارند و بچه‌های بزرگ‌تر، حیاط مخصوص خودشان را دارند در جانب دیگر حیاط که باغچه‌های خرمی دارد.

مدیر می‌گوید قرار است تکه زمین بایرمانده پشت مدرسه را نیز بزودی شخم بزنند و به زمین کشاورزی تبدیلش کنند که بچه‌های هر کلاس سبزیجات و گیاهان مورد علاقه‌شان را در آن پرورش دهند و مراقبش باشند. این کارها، این توسل به گیاهان و طبیعت، این سوق دادن‌ها به سمت حفظ و گسترش محیط زیست برای مدارس حساس بین‌المللی کشورمان یک ضرورت است برای این که ثابت کنیم ما نیز همگام با مردمان جهان به حفظ محیط زیست توجه داریم.

اما این قبیل کارها بویژه حرکت دادن مدرسه به سمت تبدیل شدن به مدارس سبز حامی طبیعت، نیاز به بودجه دارد. هم‌اکنون27 مدرسه سبز در ایران وجود دارد که بهترین نمونه‌هایش مدارس غیردولتی هستند و دولتی‌ها به طرز چشمگیری از این قافله جا مانده‌اند. مدرسه تطبیقی و بین‌المللی پسران نیز برای این که به مدرسه‌ای سبز تبدیل شود راه درازی در پیش دارد و حمایت‌های مالی می‌خواهد. به گفته مدیر مدرسه، او مایل است پنل‌های خورشیدی در مدرسه نصب کند و برق مورد نیاز را از آفتاب بگیرد، اما این پنل‌ها گران است و پول‌های در اختیار مدرسه، کفاف این کار را نمی‌دهد. راه‌اندازی توربین‌های بادی نیز در زمره افکاری است که نطفه‌اش در این مدرسه بسته شده ولی هر توربین که بتواند پنج لامپ را روشن نگه دارد نزدیک به 20 میلیون تومان قیمت دارد. مدیر مدرسه اما به اداره برق پیشنهاد داده که توربین‌ها را نصب کند و برق تولیدی را به دولت بفروشد، اما زیرساخت‌های این کار فراهم نیست گرچه توافق‌های ضمنی حاصل شده است.

برق‌فروشی مردم به دولت در جهان، امروز حرفه رایجی است. مردم کشورهای پیشرفته دنیا که مثل ما انرژی فسیلی ارزان در دسترس ندارند سال‌هاست با نصب پنل‌های خورشیدی و همچنین توربین‌های بادی در منازل و مزارع خود، هم برقشان را رایگان تولید می‌کنند و هم مازاد تولید را به دولت می‌فروشند که منبع دائمی درآمد برای آنها شده است.

این می‌تواند برای ما نیز الگو باشد بویژه در مدارس بین‌المللی که عملکردشان ارتباط مستقیم با وجهه کشورمان دارد. اگر مدارس بین‌المللی بتوانند با استانداردهای روز دنیا حرکت کنند و مثل بسیاری از مدارس مشهور دنیا، اقدامات متفاوت و خلاقانه‌ای انجام دهند این، هم به جذب بیشتر دانش‌آموزان خارجی به مدارس ایرانی منجر می‌شود و هم بدون این‌که تبلیغ مستقیمی انجام شده باشد، خوشنامی مدارس ایران زبانزد خواهد شد.

به نقل از تابناک
برچسب‌ها: دانش‌آموزان خارجی, ایران را دوست داریم
[ شنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۹۴ ] [ 18:15 ] [ خصوصی ] [ ]
محمدعلی وکیلی در سرمقاله ابتکار نوشت:

نهاد شورای نگهبان یکی از نهادهای مهم و تعیین کننده در ساختار نظام جمهوری اسلامی است. مطابق اصول قانون اساسی این نهاد پاسدار اسلام و قانون است و اعتبار بخش مصوبات مجلس. تفسیر قانون اساسی بر عهده این نهاد است. از جمله وظایف مهم و پر چالش شورای نگهبان نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری، خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی، و همه پرسی قانون اساسی است. وظیفه نظارتی شورای نگهبان همواره بهانه تفسیر و کشمکش های سیاسی بوده است. اکنون که در آستانه یکی از تاثیرگذارترین انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری قرار گرفته ایم، یکبار دیگر نگاهها به ترازوی نظارتی شورای نگهبان دوخته شده و به «اگر» فعالیت انتخاباتی جریانات سیاسی و اشخاص متمایل به حضور تبدیل شده است.

به عبارتی فعل و انفعال صحنه سیاسی تحت الشعاع سایه نظارتی شورای محترم نگهبان می‌باشد. در گذشته اصلاح طلبان با استطلاعی خواندن این نظارت خواهان محدود کردن دامنه آن بر نظارت خارجی و عدم ورود به فرآیند اجرایی انتخابات بودند. در نقطه مقابل شورای نگهبان و طیفی از اصولگرایان با تمسک به نظارت استصوابی مدعی ضرورت حضور شورا در تمام مراحل اجرایی انتخابات هستند. مطابق اصل 99 قانون اساسی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری، خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی، و همه پرسی بر عهده شورای نگهبان است. شورای نگهبان با تفسیر نظارت استصوابی، معتقد است که این نظارت تمام مراحل اجرایی انتخابات را نیز شامل می‌شود. این تفسیر در دولت اصولگرای احمدی نژاد نیز با چالش روبرو شد و شورای نگهبان متناسب با تفسیر موسع خود نیازمند بسط تشکیلاتی به نام دفاتر نظارتی در سراسرکشور شد. این دفاتر به منظور تمهید مقدمات وظایف احراز صلاحیت ها در استانها راه اندازی گردیده است. این تصویر کلی جایگاه قانونی شورای محترم نگهبان و اهمیت آن می‌باشد. بنای این مقاله بر چرایی این تفاسیر و یا داوری در خصوص چالش پیش گفته نیست بلکه مقدمه ای است برای طرح چند پیشنهاد:

1-پس از سالها تجربه و گذر از مراحل آزمون و خطا و فروکش گرد و غبارهای سیاسی انتظار افکار عمومی تعریف ضوابط روشن برای وظیفه مندرج ذیل اصل 99 قانون اساسی است. شرط اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی و همچنین ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت مطلقه فقیه بهانه کشمکش های سیاسی دو دهه گذشته بوده است. عده ای مدعی هستند که صرف اعلام اعتقاد نامزدها به اسلام و نظام و ولایت فقیه کفایت می‌کند و عدم التزام عملی آنان نیازمند دلیل محکمه پسند می‌باشد و این بر خلاف رویه شورا بر احراز صلاحیت است. به هر روی حداقل انتظار به منظور جلوگیری از اعمال سلیقه و اجرای عدالت تعریف مفاهیم کیفی فوق به شرایط کمی می‌باشد.

2-بیم و امید ناشی از رویه احراز صلاحیت ها همواره فرصت ماراتن انتخابات را نابرابر کرده است. گروهی با اعتماد به داشتن صلاحیت تعیین تکلیف شده و از مدتها قبل خود را مهیای رقابت می‌کنند و گروهی هم با هاله ای از نا امیدی چشم به اتفاقات و اما و اگرها دارند. بسیاری که دارای صلاحیت لازم و توانایی خدمت می‌باشند برای پرهیز از احتمالات ترجیح می‌دهند وارد این معرکه پر ابهام نشوند. بر این اساس پیشنهاد مشخص این است که شورای محترم نگهبان از طریق دفاتر نظارتی خود از مدتها قبل پرونده اشخاص در مظان را بررسی نموده و بانک اطلاعاتی تشکیل دهد و مطابق ضوابط، امکان استعلام موقعیت افراد را پیش از موعد فراهم آورد. اگر امکان استعلام زود هنگام برای افراد ذیصلاح و فاقدین صلاحیت مهیا شود بلاتکلیفی بخشی از نیروها برطرف و جلوی برخورد با آبروی آنان نیز گرفته می‌شود. لزومی ندارد که افراد در دقیقه 90 (گاه تا یک شب مانده به پایان مهلت قانونی تبلیغات انتخابات) متوجه صلاحیت و یا عدم صلاحیت خود شوند. بدیهی است این پیشنهاد شامل حال موارد استثنایی از قبیل اشخاصی که ادله اثباتی آنان در لحظه آخر ارایه می‌گردد نمی‌شود. آنچنانکه ذکر شد شورا می‌تواند با تعریف ضوابط و امکان اطلاع رسانی زود هنگام برای اشخاص حقیقی، جلوی شورا هراسی را بگیرد و گام مهمی در جهت شفافیت عرصه سیاسی و ایجاد تحرک لازم برای این عرصه و کاهش هزینه های نظارتی بر دارد.


به نقل از تابناک
برچسب‌ها: نظارت شورای نگهبان در ترازوی افکار عمومی
[ شنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۹۴ ] [ 18:15 ] [ خصوصی ] [ ]
احضاريه‌اي كه ٦١٧ روز پيش از شعبه ٧٦ دادگاه كيفري استان تهران به كارگزيني نهاد رياست‌جمهوري رفت چه سرانجامي داشت؟ شاكيان رييس دولت سابق هنوز هم به شكايت‌شان اصرار دارند. نمي‌خواهند كنار بكشند. رييس دولت سابق علاوه بر مجلس، ٩ شاكي خصوصي هم دارد. پرونده در بخش احتياطي قوه قضاييه است؛ جايي كه بررسي‌هاي مقدماتي در مورد اين پرونده بايد صورت بگيرد.

به نوشته اعتماد، محمود احمدي‌نژاد پنجم آذرماه سال ٩٢ يك سال و شش ماه پيش با توجيه «عدم رويت احضاريه دادگاه» به دادگاه نيامد. شاكيان آمدند و دست خالي بازگشتند. شاكيان مي‌گويند خبر جديدي ندارند و قوه قضاييه مي‌گويد پرونده در حال بررسي است. اين اما براي مردي كه اين روزها سفر مي‌كند و سخنراني زياد مهم نيست. هراز چندگاهي در جلسات مجمع تشخيص مصلحت رويت مي‌شود و پيام‌هايي مي‌دهد. شايعات در مورد فعاليت‌هاي انتخاباتي‌اش زياد است. او اما شايد اصلا فراموش كرده باشد كه ٦١٧ روز پيش برايش احضاريه آمد. فراموش كرده است كه نخستين رييس‌جمهوري بوده كه در زمان رياست‌جمهوري‌اش براي چندماه پس از پايان دوره رياست‌جمهوري‌اش به دادگاه احضار شد.

اول: شاكيان مجلس

اصلي‌ترين شاكي پرونده محمود احمدي‌نژاد، علي لاريجاني به نمايندگي از مجلس بود؛ شكايتي كه بيشتر تحت عنوان شكايت «مجلس» از رييس دولت سابق شناخته مي‌شد. مساله اصلي شكايت به عدم ابلاغ و اجراي قانون تشكيل وزارت ورزش و جوانان برمي‌گشت. قانون تشكيل وزارت ورزش و جوانان درست در روز ١٢اسفند سال ٨٩ در مجلس هشتم به تصويب رسيد اما محمود احمدي‌نژاد هيچ قدمي در راستاي ابلاغ و اجراي آن برنداشت. تذكرهاي نمايندگان و اخطارهاي علي لاريجاني هم راه به جايي نبرد تا چهار ماه بعد كه در روز ٢٤ خرداد سال ٩٠ محمود احمدي‌نژاد در نامه‌اي گلايه‌آميز به مجلس وزير ورزش و جوانان را به مجلس معرفي كرد. اين نخستين تعلل احمدي‌نژاد در اجراي قوانين مجلس نبود. نمونه‌هاي آن زياد بود و در همين راستا مجلس از رييس دولت وقت به قوه قضاييه شكايت كرد؛ شكايتي كه دو سال بعد و درست پنج روز پس از پيروزي حسن روحاني در انتخابات، سايت محمود احمدي‌نژاد آن را علني كرده و متن احضاريه دادگاه را به منظر مشاهده عمومي گذاشت.

«وزارت ورزش و جوانان» تنها شكايت مجلس نبود. در احضاريه‌اي كه براي كارگزيني نهاد رياست‌جمهوري رفته بود نام يك شاكي ديگر هم دركنار نام «علي لاريجاني» ديده شد. رييس كميسيون اصل نود مجلس شاكي ديگر محموداحمدي‌نژاد بود. موضوع شكايت كميسيون اصل نود از رييس دولت وقت «عدم اجراي مصوبه مجلس براي ارايه تسهيلات به متروي تهران و كلانشهرها» بود. قانوني كه بازهم محمود احمدي‌نژاد آن را قبول نداشت و تا روز آخر حضورش در دولت به آن توجهي نكرده و ريالي به شهرداري تهران پرداخت نكرد. اين دو شكايت اصلي‌ترين شكايت‌هايي بود كه از محمود احمدي‌نژاد شده بود.

دوم:  شاكيان خصوصي


شاكيان خصوصي دومين محور پرونده شكايت از رييس دولت سابق بود. شاكي خصوصي كه نامش در احضاريه ارسالي به كارگزيني نهاد رياست‌جمهوري آمده بود «يعقوب خليل‌نژاد» نام داشت؛ شاكي‌اي كه در يكي از سفرهاي استاني محمود احمدي‌نژاد در ميان جمعيت آسيب ديده بود. اين اما همه پرونده نيست. مجتبي ملك‌افضلي، نماينده حقوقي مجلس در پرونده شكايت از محمود احمدي‌نژاد در مورد وضعيت شاكيان خصوصي مي‌گويد: «تا جايي كه به ياد دارم تعداد شاكيان خصوصي از آقاي احمدي‌نژاد ٩ نفر بودند.» از شاكيان خصوصي ديگر خبر آنچناني در دست نيست و تنها چند ماه بعد از احضار نافرجام او خبر آمد كه يعقوب خليل‌نژاد از شكايت خود منصرف شده و رضايت داده است.
سوم: شاكيان امروز چه مي‌گويند؟

٦١٧ روز از احضار مي‌گذرد. پنجم آذرماه سال ٩٢ بود كه محمود احمدي‌نژاد به دادگاه احضار شد. او اما در دادگاهي كه تصوير احضاريه‌اش را هفت ماه قبل پايگاه اطلاع‌رساني خودش منتشر كرده بود حضور نيافت. حرف و حديث‌ها در مورد احتمال صدور حكم جلب رييس دولت سابق بالا گرفت اما احمدي‌نژاد براي نيامدنش دليل آورد. دليلش بنا به گفته‌هاي همان زمان نمايندگان حقوقي مجلس «عدم رويت احضاريه» بود. حالا كه كمتر از يك ماه تا دوساله شدن احضار رييس دولت سابق مي‌گذرد، شاكيان چه مي‌گويند؟ مجتبي ملك‌افضلي در مورد آخرين وضعيت پرونده محمود احمدي‌نژاد به «اعتماد» مي‌گويد: آخرين خبري كه دارم اين است كه پرونده در بخش احتياطي است و هنوز مراحل مقدماتي بررسي را مي‌گذراند. وي ادامه داد: مجلس به هيچ عنوان شكايت خود از آقاي احمدي‌نژاد را پس نگرفته است و بنايي هم براي اين كار ندارد. البته ما هم جز در همان روزي كه آقاي احمدي‌نژاد به دادگاه احضار شده بودند ديگر به دادگاه نرفتيم و از دور در حال پيگيري بوده‌ايم كه گفته شده پرونده مسير خود را مي‌گذراند. دومين نماينده حقوقي مجلس در اين پرونده اما ترجيح مي‌دهد خبر زيادي از اين پرونده ندهد و تنها به بيان اين نكته اكتفا كند كه مجلس شكايتش را پس نگرفته است چراكه اين شكايت رييس مجلس به صورت مجزا نبوده بلكه شكايتي از طرف مردم بوده چراكه يك قانون مصوب نمايندگان مجلس اجرايي نشده است.

قوه قضاييه: پرونده در حال بررسي است


پرونده شكايت از احمدي‌نژاد اما از جمله پرونده‌هايي بوده كه تبديل به سوال ثابت رسانه‌ها از سخنگوي قوه قضاييه شده است و پاسخ در همه اين مدت نيز «پرونده در حال بررسي است» بوده است. شاكيان شكايت‌شان را پس نگرفته‌اند. خبر از ٩ شاكي خصوصي مي‌آيد و پرونده در بخش احتياطي قوه قضاييه است. حالا هنوز هم بايد منتظر نتيجه پايان بررسي‌ها ماند. قوه قضاييه با بازداشت محمدرضا رحيمي، احضار سعيد مرتضوي و بازداشت علي اكبر جوانفكر نشان داد كه بناي تسامح و تساهل با نزديكان احمدي‌نژاد را ندارد. حالا بايد ديد شكايتي كه شاكيان اصلي‌اش هنوز هم بر سر شكايت‌شان هستند قرار است چه سرانجامي داشته باشد.


به نقل از تابناک
برچسب‌ها: ٩ شكايت خصوصي عليه احمدي‌نژاد
[ شنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۹۴ ] [ 18:15 ] [ خصوصی ] [ ]
 حسن رسولي در سرمقاله مردم سالاری نوشت:

با توجه به نقش و جايگاهي که قانون اساسي براي قوه مقننه در نظر گرفته است هر تلاشي که تقويت و ارتقاي سطح کارآمدي قوه مقننه را دربرداشته باشد اقدام شايسته و بجايي است.قوه مقننه نهادي است که توسط ساير نهادها مورد کنترل و نظارت قرار نمي‌گيرد و به عنوان نهاد رسمي‌قانونگذاري در کشور مي‌تواند در تمامي‌امور کشور ورود پيدا کند. علاوه بر اين مجلس از طريق سوال، استيضاح و حتي راي به عدم کفايت سياسي رييس‌جمهور مي‌تواند بر قوه مجريه نظارت داشته باشد. اين مجلس با اختياراتي که دارد به گفته امام‌خميني در راس امور است و نمايندگان مجلس هم عصاره فضايل ملت هستند. مجلس در صورتي مي‌تواند از اين جايگاه خود به نفع منافع ملي استفاده کند که تک‌تک نمايندگان مجلس به گونه اي انتخاب شوند که امکان دربرگرفتن فضايل ملت توسط راي مردم در اين نهاد فراهم شود.

طرح استاني شدن انتخابات مجلس شوراي اسلامي ‌از دوره پنجم مجلس همواره مطرح بوده است.اين طرح نقش موثري در جهت ارتقاي سطح نمايندگان مجلس و تقويت نهاد مجلس دارد. آنچه که از اين طرح نصيب مي‌شود اين است که نامزدهاي انتخاباتي در عين حالي که از حوزه‌هاي شهرستان‌ها، بخش‌ها و روستاها برمي‌خيزند اما در يک گستره وسيع‌تر يعني استان در معرض راي مردم قرار مي‌گيرند. با اين جهت گيري اولا دامنه رقابت‌هاي انتخاباتي مجلس که هم اکنون به استثناي مراکز استان‌ها و کلان شهرها متاثر از رقابت‌ها، مناسبات و حساسيت‌هاي طايفه‌اي و قومي‌است، تغيير ماهيت داده و متغيرهاي تعيين‌کننده در رفتارهاي انتخاباتي مردم و انتخاب شوندگان درباره مسائل، موضوعات و عوامل استاني و ملي شکل مي‌گيرد. در نتيجه از يک سو نامزدهاي توانمند، با مهارت و داراي قابليت‌هاي بالا ترغيب و تشويق مي‌شوند که به عنوان نامزدهاي انتخاباتي به رقابت‌هاي مجلس ورود پيدا کنند و از سوي ديگر انتخابات در يک فضاي آرام و کم تنش برگزار مي‌شود و از آنجا که سبد انتخابي راي‌دهندگان نسبت به شرايط فعلي گسترده‌تر مي‌شود، قدرت انتخاب مردم افزايش مي‌يابد.

با نگاهي به سابقه مجلس شوراي اسلامي‌درمي‌يابيم که نمايندگان شهرهاي بزرگ بويژه تهران تاثير کيفي و تعيين‌کننده‌اي درهمه نه دوره مجلس داشته و کارگردانان و اداره‌کنندگان پيدا و پنهان مجلس بوده‌اند. در مقابل نمايندگان شهرستان‌ها بيشتر وقت خود را صرف پاسخگويي به مراجعات روزمره مردم حوزه انتخابيه خود مي‌کنند .

از سال 77 به اين سو هزاران نفردر قالب شوراي اسلامي ‌شهر و روستا و بخش‌ها و شوراي‌عالي استان‌ها انتخاب شده و به دنبال رفع نيازها و توقعات محلي مردم و پيگير امور خدماتي و عمراني مناطق مختلف کشور بوده‌اند بنابراين اعضاي اين شوراها مي‌توانند به جاي نمايندگان مجلس، پيگير مسائل محلي باشند و نمايندگان مجلس، وقت کافي براي رسيدگي به مسائل ملي داشته باشند. براساس قانون اساسي،غير از دولت، ‌شوراي‌‌عالي استان‌ها هم مي‌توانند راسا طرح‌هايي را به مجلس تقديم کنند اما به دليل عدم تفکيک نقش و وظيفه نمايندگان مجلس و نمايندگان شوراهاي شهر و روستا و ‌شوراي‌‌عالي استان‌ها و همچنين هياهوهاي انتخاباتي، آنگونه که بايد ‌شوراي‌‌عالي استا‌ن‌ها نتوانسته‌اند از اين اختيار قانوني استفاده کنند. امروز حتي يک لايحه نيز توسط ‌شوراي‌‌عالي استان‌ها به مجلس تقديم نشده است. در مجموع طرح استاني شدن انتخابات مجلس نسبت به سازوکار فعلي مجلس بيشتر به نفع مصالح انقلاب و منافع ملي کشور است. اميدوارم اين طرح به گونه اي به نتيجه برسد که انتخابات مجلس در سال‌جاري، با اين سازوکار برگزار شود.


به نقل از تابناک
برچسب‌ها: مزاياي طرح استاني شدن انتخابات مجلس
[ شنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۹۴ ] [ 18:14 ] [ خصوصی ] [ ]
چین در شرایط تحریم نه‌تنها بازار خودرو ایران را با محصولات بی‌کیفیت خود اشباع کرد، بلکه آنچه به ایران وارد کرد، بسیار گران‌تر از صادرات خودرو به کشورهای دیگر بود. حال که زمزمه‌هایی از ورود کشورهای غربی به بازار جذاب ایران و مشارکت با این کشورها به وجود آمده، تولیدکنندگان داخل کم‌کم دست به انتقاد از محصولات چینی زده و به ‌گران واردکردن محصولات چینی به کشور اعتراف کرده‌اند؛ امری که باید آن را از یاد نبرد و برای همکاری‌های بعدی با چین آن را مدنظر قرار داد.

واردات خودرو چینی ٢٠درصد گران‌تر


دبیر و عضو هیأت‌مدیره انجمن قطعه‌سازان ایران در این رابطه به «شرق» گفت: با توجه به محدودیت‌های تحریم برای ایران، نه‌فقط صنعت خودرو بلکه قیمت تمام مصنوعات و تولیداتی که از کشور چین به‌ناگزیر وارد کشور شد، بالاتر از قیمتی بود که چینی‌ها به دیگر کشورها می‌فروختند. حال پس از توافق هسته‌ای و ورود خودروسازان جهانی، بقای خودروسازان چینی در بازار ایران منوط به کاهش قیمت میانگین ٢٠‌درصدی محصولات آنها خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه این مابه‌التفاوت قیمت به علت هزینه مالی انتقال پول از این کشور بود که سبب شد تا چینی‌ها بخشی از قیمت محصولات را افزایش دهند، افزود: «این مسئله موجب افزایش میانگین قیمت‌ها در حدود ٢٠درصد از این کشور شد». این گفته در حالی مطرح می‌شود که در کشور چین به‌عنوان یکی از شش کشور خریدار نفت ایران در زمان تحریم‌ها، صندوقی برای ذخیره ارزهای بلوکه‌شده قرار داشت که ایران به‌جای دریافت پول نفت برای دریافت این ارزها مجبور به واردات از این کشور بود. در این صورت قاعدتا هر میزان واردات به نسبت میزان پول ذخیره‌شده در این صندوق بوده و نباید قیمت محصولات واردشده به کشور بالاتر از میزان واقعی آن باشد. بنابراین آنچه به نظر می‌رسد سوءاستفاده کشور چین از شرایط ایران در زمان تحریم‌ها از طریق افزایش قیمت محصولات خود و صادرات محصولات بی‌کیفیت با قیمت بالاتر به کشور بود.

سخنگوی شورای سیاست‌گذاری خودرو تصریح کرد: افزایش هزینه بالاسری برای واردات کالاهای چینی به دلیل تحریم‌ها، سبب شد تا علاوه بر آنکه کالایی وارد کشور شود که از نظر کیفی قابل‌رقابت نیست، بلکه باعث شد از لحاظ قیمت نیز از این شرایط نهایت استفاده را ببرد و به قیمت بالاتر در بازار ایران حضور داشته باشد و این افزایش هزینه را هم مردم بپردازند نه واردکننده‌ها، چرا که واردکننده هرچقدر گران‌تر بخرد، گران‌تر نیز به مردم می‌فروشد که در این صورت تنها مردم متضرر خواهند شد.
وی افزود: چین بداند که با برداشتن تحریم‌ها، کشورهای پیشرفته به‌خاطر بازار جذاب ایران برای سرمایه‌گذاری به اینجا خواهند آمد و در این صورت اگر چین قصد دارد در آینده نیز این بازار را همچنان در دست داشته باشد باید با این کشورها وارد رقابت شود. دبیر و عضو هیأت‌مدیره انجمن قطعه‌سازان ایران در پاسخ به این پرسش که چرا پیش از این به ‌گران‌فروختن محصولات چینی به ایرانی‌ها اشاره نمی‌شد، گفت: با توجه به اینکه تحریم، محدودیت‌هایی را برای کشور به وجود آورده و اهداف ملی نیز مقاومت در برابر تحریم‌های ناجوانمردانه غرب بود، مجبور به عبور از موانع به هر طریقی بودیم. با تغییر شرایط، چین اگر عاقل باشد برای حفظ بازار ایران، خود را با شرایط جدید وفق خواهد داد و قیمت‌ها را کاهش می‌دهد.

قربانی با تأکید بر اینکه بازار ایران بازار مهمی است که در جهان زبانزد است و پتانسیل تولید در کشور وجود دارد، بیان کرد: کشورهای مختلف جهان منتظر هستند تا با برداشتن تحریم‌ها وارد بازار خودرو کشور شوند. در چنین شرایطی باید هوشیار باشیم تا پس از رفع تحریم‌ها، روی تولید در داخل تمرکز و از واردات از کشورهای غربی خودداری کنیم و کشورهایی که برای حضور در ایران آماده شده‌اند را ملزم به ایجاد پایگاه ساخت در کشور کنیم تا از این طریق از دانش فنی این کشورها بهره بگیریم و در کنار آن اشتغال‌زایی نیز اتفاق بیفتد. در غیراین‌صورت با واردات محصولات همانند کشورهای حوزه خلیج‌فارس مواجه خواهیم شد.

عضو هیأت‌مدیره انجمن قطعه‌سازان ایران پیش از این نیز گفته بود: خودروسازان چینی صاحب تکنولوژی طراحی و تولید خودرو نبوده و محصولاتشان کپی‌شده خودروهای کره‌ای، ژاپنی، اروپایی و آمریکایی است.

وی با بیان اینکه البته خودروهای چینی از ظاهر به‌روزتری نسبت به برخی از خودروهای داخلی برخوردار هستند، خاطرنشان کرد: همین موضوع باعث اقبال برخی از مصرف‌کنندگان ایرانی به این محصولات در چندسال اخیر شده است. بااین‌حال اگر خودروسازان جهانی به ایران آمده و در صنعت خودرو سرمایه‌گذاری کنند، به‌سرعت شاهد تولید خودروهای روز جهان با قیمت مناسب در ایران خواهیم بود. سخنگوی شورای سیاست‌گذاری خودرو افزود: در آن صورت خودروسازان چینی حاضر در ایران مزیت رقابتی ظاهر به‌روزتر نسبت به خودروهای داخلی را از دست خواهند داد و باید برای جبران این اتفاق، در جهت کاهش قیمت میانگین ٢٠ درصدی محصولاتشان حرکت کنند.

قربانی با بیان اینکه مونتاژکاران خودروهای چینی ‌می‌توانند به‌جای کاهش قیمت، کیفیت محصولاتشان را افزایش دهند، تصریح کرد: به‌عنوان‌مثال این شرکت‌ها می‌توانند از یک سو کیفیت محصولاتشان را افزایش داده و از سوی دیگر قیمت‌ها را ١٠ درصد کاهش دهند به‌گونه‌ای که مزیت رقابتی خود را بازیابند. وی خاطرنشان کرد: اگر چینی‌سازان بتوانند با افزایش کیفیت و کاهش قیمت با خودروسازان بزرگ جهانی در ایران رقابت کنند، امر مفیدی خواهد بود در غیراین‌صورت چاره‌ای جز خداحافظی از بازار ایران ندارند.

واردات خودروهای چینی گران‌تر از ٢٠درصد اعلام‌شده


بهرام شهریاری، عضو سابق انجمن قطعه‌سازان نیز در در گفت‌وگو با «شرق» با تأکید بر ‌گران‌بودن محصولات چینی گفت: قیمت در بازار برای هر مسئولی براساس رقابت، قیمت تمام‌شده یا قیمت هدف تعیین می‌شود. قیمت هدف نیز کیفیت و کلاس محصول را مشخص می‌کند. باید ببینیم چرا خودرو داخل را‌ گران تولید می‌کنیم که باعث می‌شود بازار را به‌نفع خودرو چینی از دست بدهیم و قصد کنیم قیمت محصولات چینی را به صورت دستوری کاهش دهیم. البته باید در نظر داشت که ‌گران‌بودن قیمت خودروهای چینی بیش از ٢٠درصد است و تنها این میزان اعلام می‌شود.

وی با اشاره به اینکه تا خودروسازان داخلی خود را اصلاح نکنند، روال بر همین روند کنونی باقی خواهد ماند، خاطرنشان کرد‌: قیمت بالای تولید داخل به سبب مواد اولیه‌ای است که اغلب از سوی دولتی‌ها تأمین می‌شود و با وجود استفاده از منابع داخلی با قیمت‌های جهانی مورد قیاس قرار می‌گیرد. از سویی بالابودن قیمت تمام‌شده محصولات داخلی به‌خاطر دستمزدهایی است که به دلیل استخدام دولتی نیروها و بهره‌وری پایین آنها اتفاق می‌افتد. همچنین هزینه‌های مالی و بهره‌های بالای بانکی که بر تولیدکننده داخلی تحمیل می‌شود، با شرایط تولید در کشوری مانند چین همسو نبوده و بسیار بالاتر از آن است.

شهریاری با انتقاد از اینکه بازار کشور را دودستی به کشوری بدتر از خودمان داده‌ایم، اظهار کرد: باید با خودروسازان باکیفیت جهان وارد مشارکت شویم تا مقیاس تولید در کشور مقرون‌به‌صرفه شود و در زمینه طراحی نیز پیشرفت کنیم. اکنون قطعه‌سازان با وجود اینکه از بخش خصوصی هستند، به‌خاطر داشتن مشتری در میان خودروسازان داخلی مجبور به تولید قطعات بی‌کیفیت هستند.

وی با بیان اینکه دوران طلایی صنعت خودرو به پایان رسیده است، گفت: صنعت خودرو با وجود تعرفه‌های بالای صددرصد در گذشته، زمان خود را برای اصلاح خود از دست داده و درحال‌حاضر تعرفه‌ها به ٤٠درصد کاهش یافته که شرایط را برای صنعت خودرو کمی سخت کرده است. بااین‌حال خودروسازان باید خود را اصلاح کرده تا بتوانند با رقبای خارجی خود پس از تحریم‌ها رقابت کنند.
بر این اساس به نظر می‌رسد تولیدکننده‌های داخلی باید شرایط را برای چین شفاف‌تر کرده و درعین‌حال برای مشارکت با خودروسازان خارجی قدم‌های جدی‌تری بردارند.

به نقل از تابناک
برچسب‌ها: خودرو چینی در ایران ٢٠درصد گران‌تر از همه‌جا
[ شنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۹۴ ] [ 18:14 ] [ خصوصی ] [ ]
روز گذشته در حالي كه تركيه در حال برگزاري مراسم بزرگداشت قربانيان نبرد گاليپولي بود، در ارمنستان نيز مراسم يادبود سالگرد كشتار ارامنه به دست نيروهاي امپراتوري عثماني برگزار شد. اين مراسم در يادبود روز ۲۴ آوريل سال ١٩١٥، يكصد سال پيش بود كه چند صد تن از اعضاي برجسته جامعه ارامنه ساكن قسطنطنيه (استانبول امروزي)، پايتخت امپراتوري عثماني، بازداشت شده و بسياري از آنان به قتل رسيدند.

به گزارش اعتماد، ارامنه معتقدند پيرو اين حادثه يك و نيم ميليون ارمني ساكن امپراتوري عثماني قتل عام شده‌اند و در واقع روز ٢٤ آوريل ١٩١٥ سرآغاز نسل‌كشي ارامنه بود. به همين سبب ارمنستان و جامعه ارامنه در بسياري از كشورهاي جهان هر ساله در مراسمي براي گراميداشت قربانيان ١٩١٥، اين حادثه را نسل‌كشي توصيف كرده و تركيه را مسوول ميراث عثماني معرفي مي‌كنند.

تركيه تاكنون در برابر اين درخواست ارامنه مقاومت كرده و بحث در اين باره از آنجا به منازعه لفظي بين تركيه و ساير كشورها تبديل مي‌شود كه آنكارا از سال‌ها قبل هر ساله با ابراز همدردي با باقيماندگان ارامنه ١٩١٥ در امپراتوري عثماني، از اطلاق عنوان نسل‌كشي به عملكرد عثماني‌ها در قبال ارامنه خودداري مي‌كند. موضوع اين است كه تركيه علاوه بر اينكه از ثبت بين‌المللي اين واقعه در اسناد بين‌المللي نگران است، حاضر به پرداخت غرامت به بازماندگان نيست.

مقامات ارمنستان همچنين دولت تركيه را متهم مي‌كنند كه هدف آنان از برگزاري مراسم سالگرد نبرد گاليپولي، انحراف افكار عمومي جهانيان از قتل عام ارامنه بوده است. اما روز گذشته نيز واكنش‌هاي بين‌المللي به درخواست ارامنه درباره شناسايي واقعه ١٩١٥ به عنوان نسل كشي ارامنه، به موضوعي بحث‌برانگيز تبديل شد. در آلمان، يوآخيم گاوك، رييس‌جمهوري، در سخناني در يك مراسم مذهبي، رسما از نسل‌كشي ارامنه نام برد و افزود كه دولت وقت آلمان، به عنوان متحد دولت عثماني در جنگ اول جهاني، بخشي از مسووليت اين نسل كشي را برعهده دارد. اين سخنان در حالي ايراد شد كه همزمان در پارلمان اين كشور بحث‌ها در مورد كاربرد واژه «نسل‌كشي» براي كشتار ارامنه در امپراتوري عثماني آغاز شده بود. اين اظهارات با واكنش تند رسانه‌ها و مقامات رسمي دولت تركيه روبه‌رو شد. دولت تركيه پيشتر همچنين نسبت به تصميم پارلمان اتريش و اظهارات پاپ در توصيف كشتار ارامنه به عنوان نسل‌كشي اعتراض كرده و كشورهاي اروپايي را به تعصب نژادي متهم ساخته بود.

اما در مقابل مقامات ارمنستان سخنان رييس‌جمهور آلمان و ساير كشورها درباره اطلاق نسل‌كشي به واقعه ١٩١٥ را اداي ديني به كشته‌شدگان ارمني ارزيابي مي‌كنند. روز گذشته نيز ادوارد نعلبنديان، وزير امور خارجه ارمنستان، در مراسم يادبود درگذشتگان اين نسل‌كشي در ايروان، پايتخت اين كشور، در رابطه با سخنان گاوك گفت: «به‌رسميت ‌شناختن اين كشتار گروهي برنامه‌ريزي‌شده، گامي در جهت جلوگيري از تكرار نسل‌كشي در آينده است.» در اين مراسم كه روز گذشته در ايروان، پايتخت ارمنستان، برگزار شد، ولاديمير پوتين، رييس‌جمهور روسيه و همتاي فرانسوي او، فرانسوا اولاند نيز حضور داشتند.

با اين حال ظاهرا باراك اوباما، رييس‌جمهوري امريكا در اظهارات خود به اين مناسبت، از برانگيختن خشم تركيه خودداري كرد. اظهارات باراك اوباما در سخنان خود در بزرگداشت خاطره كشتار ارامنه از به‌كاربردن عنوان نسل‌كشي خودداري كرد. او در اين رابطه گفت: «ارامنه ساكن امپراتوري عثماني به ترك ميهن خود واداشته و به سوي مرگ رانده شدند. گنجينه فرهنگي اين قوم با قتل عام آنان در زادگاه‌شان نابود شد.» اين در حالي است كه اوباما در سال ۲۰۰۸، در كارزار انتخاباتي خود همواره از واژه نسل‌كشي درباره كشتار ارامنه ١٩١٥ استفاده كرده بود. البته رييس‌جمهور امريكا انتقادها در رابطه با تغيير موضع خود نسبت به قتل‌عام ارامنه را رد مي‌كند. يادآوري مي‌شود برخي از نمايندگان كنگره امريكا در اواسط ماه مارس، با استناد به سخنراني‌هاي متفاوت اوباما طي قطعنامه‌‌اي از وي خواسته‌بودند كه انهدام ارامنه را به عنوان نسل‌كشي به‌رسميت‌بشناسد. تا كنون بيش از ٢٠ كشور جهان، از جمله روسيه و فرانسه، كشتار ارامنه عثماني را به عنوان نسل‌كشي عمدي مورد شناسايي قرار داده‌اند.

گراميداشت  گاليپولي در تركيه

مقامات ارمنستان معتقدند دولت تركيه براي بزرگداشت يكصدمين سالگرد آغاز نبرد گاليپولي بسياري از مقامات اروپا و جهان را دعوت كرده بود تا نگاه‌هاي كمتري به سوي ايروان، ارمنستان و موضوع نسل‌كشي ارامنه در سال ١٩١٥ در امپراتوري عثماني جلب شود. در مقابل از نظر تركيه، نبرد گاليپولي (چاناق قلعه) كه از آن با عنوان نبرد داردانل هم نام برده مي‌شود، نقطه عطفي در تاريخ معاصر آن كشور و زمينه‌ساز جنگ استقلال، پايان عمر امپراتوري عثماني و پايه‌گذاري جمهوري تركيه محسوب مي‌شود. به باور ترك‌ها با شكست دولت عثماني و متحدان آن در جنگ اول، اين كشور به اشغال نيروهاي خارجي  درآمد اما ملي‌گرايان ترك پس از چند سال جنگ سرانجام خاك اين كشور را آزاد كردند و با پايان دادن به خلافت عثماني، توانستند جمهوري تركيه را با يك نظام سياسي لاييك تاسيس كنند. به روايت تاريخ مصطفي كمال، افسر ترك در جنگ گاليپولي به شهرت رسيد و پس از پايان جنگ و فروپاشي امپراتوري عثماني بنيانگذار تركيه نوين شد. نبرد گاليپولي در روز ٢٥ آوريل سال ١٩١٥ با حمله مشترك نيروي دريايي روسيه، فرانسه و بريتانيا به شبه جزيره گاليپولي در شمال تنگه داردانل آغاز شد. اين نبرد هشت ماه به طول انجاميد و با عقب‌نشيني نيروهاي متفقين در روز ٩ ژانويه سال ١٩١٦ پايان يافت.


به نقل از تابناک
برچسب‌ها: نبرد تاريخي تركيه ـ ارمنستان ادامه دارد
[ شنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۹۴ ] [ 18:14 ] [ خصوصی ] [ ]
سید عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران مکتوب کردن موارد لغو تحریم ها را کاری «پیچیده و گسترده» توصیف کرد ولی گفت: این کار را شروع کرده ایم و هفته آینده در سطح وزیران در نیویورک به مذاکره ادامه می دهیم.

معاون وزیر خارجه گفت: کار روی نگارش متن را شروع کردیم و سه روز خیلی فشرده ابتدا روی چارچوب کاری که می خواهیم انجام دهیم، بحث کردیم سپس بحث نگارش را از موضوع مشخص تحریم ها آغاز کردیم.

عراقچی افزود: با توجه به سوء تفاهماتی که در این مدت پیش آمده بود، با توجه به اظهارات ضد و نقیضی که از سوی طرف مقابل وجود داشت، اصرار ما این بود که باید حتماً یک تصویر روشنی در مورد تحریم ها وجود داشته باشد، لذا محور اصلی کار ما این بار تحریم ها بود و از بحث تحریم ها کار نگارش را شروع کردیم.

وی با بیان اینکه مذاکرات خوب و مفیدی داشتیم، گفت: البته کار سختی است و خیلی آهسته به پیش خواهیم رفت.

معاون وزیر خارجه گفت: موضع ما کاملاً مشخص است؛ توافقاتی که در ادوار گذشته بدست آمده و در جلسه لوزان در قالب یک بیانیه مشترک منتشر شده، کاملاً روشن است.

عراقچی افزود: همه تحریم های اقتصادی و مالی در روز اجرای توافق باید لغو شود و بر همین اساس هم توافق، صورت گرفته است و تلاش خواهیم کرد تا آن را مکتوب کنیم.

عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای گفت: البته مکتوب کردن با توجه به ابعاد بسیار مختلفی که بحث تحریم ها دارند، خیلی پیچیده و گسترده است.

وی ادامه داد: در یک جمله می توان گفت که باید همه تحریم های اقتصادی برداشته شود؛ ولی با توجه به انواع و اقسام تحریم هایی که وجود دارد و زوایای بسیار مختلف آنها، کار سختی است.

وی گفت: با توجه به اینکه برخی به شورای امنیت مربوط می شود و برخی هم به آمریکا و برخی هم به اروپا و تحریم های یک جانبه ای که گذاشته اند و ابعاد مختلفی که دارد، نگارش آن به این آسانی هم نیست ولی ما کار را شروع کردیم و امیدوار هستیم که در وقت مقتضی بتوانیم به پایان برسانیم.

تلاش می کنیم فضای مذاکرات را سازنده نگه داریم


عضو ارشد مذاکره کننده هسته ای گفت: تلاش ما آن است که فضای مذاکرات را یک فضای سازنده نگه داریم و به اظهارات و بیاناتی که مخاطبان داخلی از سوی طرف مقابل دارند بیان می کنند و با توجه به مشکلاتی که بعضاً کشورها در داخل خود دارد بیان می شود، به آنها توجه نکنیم و مذاکرات را در مسیر صحیح خود و با توجه به چارچوب ها و راه حل هایی که در لوزان بدست آمده، ادامه دهیم.

عراقچی افزود: آن راه حل هایی که ما در لوزان داریم، راه حل هایی است که در طول تقریباً 20 روز گذشته در صحبت ها و مصاحبه های وزیر خارجه، دکتر صالحی و همچنین بنده داشتیم؛ کاملاً باز شده و به اطلاع مردم رسیده است و در همان چارچوب سعی می کنیم که موارد را مکتوب بکنیم و به یک متن توافق برسیم.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا بیشتر وقت مذاکره کنندگان در این دور از مذاکرات به موضوع متن نگارش اختصاص داشته است یا موضوع تحریم ها، گفت: این دو به هم مرتبط است و به هرحال موضوع تحریم ها تنها موضوع ما در این دور از مذاکرات بود و مقداری هم وارد کار نگارش شدیم اما این کار سخت، پیچیده و طولانی است.

عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای درباره دور بعدی مذاکرات گفت: دور بعدی مذاکرات در حاشیه اجلاس بازنگری 'ان.پی.تی' هفته آینده در نیویورک برگزار می شود به این ترتیب فرصت را خیلی از دست نمی دهیم و هفته آینده ادامه مذاکرات در نیویورک است.

عراقچی افزود: با توجه به اینکه همه کارشناسان فنی و کارشناسان خلع سلاح جمهوری اسلامی ایران و دیگر کشورها در اجلاس نیویورک حضور دارند، تصمیم گرفتیم که از این فرصت استفاده کنیم و در حاشیه آن اجلاس، کار نگارش را هم در سطح معاونان و هم در سطح کارشناسی ادامه دهیم.

وی با اشاره به اینکه در سطح وزرا در نیویورک ملاقات های دوجانبه صورت خواهد گرفت، گفت: وزیر خارجه آمریکا در این اجلاس شرکت می کند و برنامه ای برای دیدار دوجانبه در حاشیه این اجلاس در رابطه با بحث هسته ای تنظیم شده است و خانم فدریکا موگرینی مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم در نیویورک حضور دارد و برنامه ملاقاتی برای دیدار با وی تنظیم شده است و اگر وزرای دیگر هم به نیویورک بیایند، ملاقات های دوجانبه خواهیم داشت.

به نقل از تابناک
برچسب‌ها: عراقچی, مکتوب کردن لغو تحریم ها پیچیده است
[ شنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۹۴ ] [ 18:13 ] [ خصوصی ] [ ]
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دیدار با اهل فرهنگ و رسانه سیستان و بلوچستان در تالار اشراق زاهدان گفت: باید از کتاب‌های اهل سنت در دانشگاه‌های استانهای سنی‌نشینی که اکثریت آنها اهل سنت هستند استفاده شود.

به گزارش ایسنا، علی جنتی اظهار کرد: در مورد اشتغال نیروهای اهل سنت در استان‌ها باید بگویم که سیاست عمومی دولت در استفاده از نیروها، شایستگی است و اکنون 34 نفر از کارکنان ادارات ارشاد در سیستان و بلوچستان را برادران اهل تشکیل می‌دهند.

او با بیان اینکه به مدیرکل ارشاد سیستان و بلوچستان پیشنهاد شده که یکی از معاونان خود را از برادران اهل سنت انتخاب کند، افزود: سیاست کلی دولت مبتنی بر همدلی است. عمده مشکلی هم که در این بخش وجود دارد، این است که دولت در آغاز کار با انبوهی از نیروهای استخدام‌شده دولت قبل مواجه شده بود؛ 890 هزار نفر نیروی جدید در دولت آقای احمدی‌نژاد استخدام شده بودند که برخی از آنها مجاز نبودند و برخی دیپلم و زیر دیپلم بودند.

وزیر ارشاد در ادامه گفت: در گذشته برای حمایت از آثار شاعران، نویسندگان و مترجمان کاغذ دولتی داده می‌شد که اکنون این از بین رفته است ولی کمکی که اکنون می‌شود، از طریق ارائه بن‌های خرید کتابی است که به دانشجویان و طلاب علاقه‌مند داده می‌شود.

او ادامه داد: علاوه بر این، شورای خرید کتاب در وزارت ارشاد باید از هر عنوان کتاب حداکثر بین 100 تا 200 نسخه خریداری کند که این هم البته کمک زیادی به ناشران نمی‌کند.

جنتی با بیان اینکه در سال گذشته 72 هزار جلد کتاب در کشور چاپ شده است، افزود: اگر از همه این کتاب‌ها 100 جلد خریداری بشود، رقم بالایی به ارشاد تحمیل می‌شود، پس ما ناچاریم در این بخش نیز بر اساس اولویت، کتابها را خریداری کنیم.

وزیر ارشاد با بیان اینکه هیچ منعی برای خرید کتاب‌های اهل سنت وجود ندارد، افزود: در این بخش نیز بر اساس اولویت، کتاب خریداری می‌کنیم. در مورد کتاب‌هایی که در جهت واگریی منتشر می‌شوند، نه تنها اجاز چاپ نمی‌دهیم، بلکه اجاز فروش نیز داده نخواهد شد.

وی همچنین گفت: از کتاب‌هایی که در جهت وحدت اقوام منتشر شود، حمایت می‌کنیم.

جنتی سپس از واگذاری اختیار صدور مجوز چاپ کتاب به استان‌های کشور در آینده‌ای نزدیک خبر داد و افزود: در گذشته صدور مجوز کتاب در ارشاد مدت زمان زیادی طول می‌کشید ولی اکنون میانگین صدور مجوز 22 روز است.

او درباره هدف سفرش به سیستان و بلوچستان نیز گفت: سابقه فرهنگی و تمدنی سیستان و بلوچستان و برخی مشکلاتی که این استان با آن دست و پنجه نرم می‌کند سبب شد که کمیته فرهنگی اجتماعی شورای توسعه و امنیت پایدار شرق کشور با همه اعضای آن در زاهدان برگزار شود.

او در ادامه گفت: در این جلسه چهارساعته بخشی از نیازها و مطالبات استان‌های شرق کشور مطرح شد که امیدواریم این تصمیم‌ها به مرحله اجرا برسد.

جنتی صدور مجوز برگزاری جشنواره‌های ملی در سیستان و بلوچستان را از تصمیم‌های این جلسه عنوان کرد و افزود: می‌توان برخی جشنواره‌های ملی و منطقه‌ای را با مشارکت کشورهای افغانستان، پاکستان، هندوستان و عمان که در اطراف سیستان و بلوچستان قرار دارند در این استان برگزار کرد. این جشنواره‌ها می‌تواند شور و نشاط زیادی به سیستان و بلوچستان ببخشد، از این‌رو از اداره کل ارشاد این استان خواسته شده تا بخش‌های هنری را که استان در آنها نسبت به سایر استان‌های کشور دارای ویژگی و امتیازات بیشتری است به وزارتخانه اعلام کند و جشنواره ملی آن حوزه در سیستان و بلوچستان برگزار شود.

وزیر ارشاد از توان قابل توسعه برگزاری نمایشگاه‌های منطقه‌ای کتاب با حضور کشورهای همجوار سیستان و بلوچستان در این استان خبر داد و گفت: نمایشگاه منطقه‌ای کتاب با حضور کشورهای هند، پاکستان و افغانستان که گنجینه بزرگی از فارسی‌زبانان را در اختیار دارند، می‌تواند موثر باشد. فقط 120 دپارتمان زبان فارسی در هند وجود دارد که گنجینه‌های آنها در این استان قابل عرضه است. در پاکستان نیز استادان زبان فارسی زیادی وجود دارند که علی‌رغم مشکل در تکلم فارسی، به زبان فارسی شعر گفته و اشعار خود را منتشر می‌کنند.

این مسئول با اشاره به فعالیت تعداد زیادی از حافظان قرآن در سیستان و بلوچستان گفت که باید مسابقات ملی قرآنی در این استان برگزار شود.

او در ادامه از گشایش نمایشگاه استانی «آویشی» از آثار هنرمندان کاشی و فلز سیستان و بلوچستان ابراز خوشحالی کرد و آثار آن را قابل نمایش در سطح‌های ملی و بین‌المللی ارزیابی کرد.

وزیر ارشاد با اشاره به مسائلی که اهل فرهنگ، هنر و رسانه سیستان و بلوچستان در این جلسه مطرح کردند، افزود: شما بیشتر از نداشته‌ها و امکانات مورد نیاز امروزتان صحبت کردید، ولی داشته‌های شما خیلی زیاد است. سابقه فرهنگ و تمدن شما بیش از پنج‌هزار سال است، شهر سوخته شما مایه‌ غرور و افتخار ملی و بین‌المللی است که هنرمندان برجسته و اصحاب فکر به آن افتخار می‌کنند.

جنتی در بخش دیگری از سخنان خود از آمادگی وزارت ارشاد برای تاسیس موسسات آموزشی هنری در استان‌های کشور خبر داد و اعلام کرد: ارشاد به سرعت برای تاسیس آموزشگاه‌های هنری مجوز می‌دهد، در این‌باره در سطح کشور تسهیلات زیادی ارائه شده که هر کس تقاضای مجوزی در این بخش کند ظرف دو تا سه هفته به او مجوز می‌دهیم.

او افزود: در این بخش در سطح استان‌ها باید از استانداری‌ها و شهرداری‌ها نیز کمک گرفته شود.

وی در ادامه تجهیز سالن‌های دولتی به مجتمع‌های فرهنگی را از برنامه‌های امسال وزارت ارشاد اعلام و عنوان کرد: برای ایجاد فضای فرهنگی، هنری در کوتاه‌مدت، باید سالن‌های دولتی در ارشاد، دانشگاه‌ها یا سایر دستگاه‌های دولتی که قابلیت تبدیل به سالن نمایش یا سالن‌های دیگر فرهنگی را دارند تجهیز کرد، در این‌باره 150 سالن که متعلق به ارشاد اسلامی است شناسایی شده است.

وزیر ارشاه انتقاد طنز یک فعال حوزه خوشنویسی را بیان خوبی از مشکلات این بخش دانست و درباره خرید آثار خوشنویسی گفت: در زمینه فروش آثار خوشنویسی اگر آثار فاخری وجود داشته باشد، مشکلی نیست، در دولت به وزیران اعلام شده تا از آثار هنری ایران برای هدیه دادن به مقامات همتا در کشورهای مختلف، داخل کشور و همچنین در محیط‌های کاری استفاده بشود.

جنتی آثار هنری فاخر کشور را نشانی از فرهنگ غنی و پربار ایران در مناطق مختلف کشور ارزیابی و اضافه کرد: حتی در این بخش یک ماده قانونی به صورت دائمی در دولت تصویب شده که به همه دستگاه‌ها اجاره می‌دهد از بخش اعتبارات پروژه‌هایشان به خرید آثار هنری نیز مبلغی اختصاص بدهند، این تکلیف قانونی نیست بلکه یک اجازه قانونی برای حمایت از هنرمندان است.

این مسئول به تحت پوشش قرار داشتن تعداد دوهزار انجمن قرآنی در وزارت ارشاد اشاره کرد و افزود: دیروز شیوه‌نامه معاونت قرآن و عترت وزارت ارشاد برای کمک به موسسات قرآنی امضا و ابلاغ شد. این شیوه‌نامه می‌تواند مبنای خوبی برای کمک به این بخش باشد. در این شیوه‌نامه فرصت‌هایی برای اعطای وام‌های کم‌بهره و کمک‌های بلاعوض به موسسات قرآنی دیده شده است.

وزیر ارشاد نبود چاپخانه برای چاپ روزنامه در سیستان و بلوچستان را عیبی بزرگ خواند و بیان کرد: اینکه در سیستان و بلوچستان چاپخانه مناسبی برای چاپ روزنامه وجود ندارد نکته‌ای است که از صبح ذهنم را مشغول کرده است، در این بخش می‌توانیم یارانه مطبوعات محلی این استان را قطع کنیم و یک چاپخانه تاسیس کنیم. فکر می‌کنم اهالی اینجا هم موافق این موضوع باشند که این یارانه صرف موضوع زیرساختی در بخش مطبوعات بشود.

او در این‌باره افزود: این خیلی کار دشواری است که روزنامه‌ای که باید روزانه چاپ شود و به استان بیاید با تاخیر می‌آید.

جنتی همچنین به شیوه‌نامه پرداخت یارانه کاغذ در مطبوعات سراسر کشور اشاره و بیان کرد: برای پرداخت یارانه مطبوعات توسط ارباب جراید ضابطه مشخصی تهیه شده است. در این ضابطه نگاه ویژه‌ای به مناطق محرومی نظیر سیستان و بلوچستان شده که در این استان‌ها تا سه برابر یارانه بیشتری به نشریات محلی داده شود.

او ادامه داد: این یارانه از نظر محتوایی نیز برای بخش‌های مختلف قابل افزایش است. نشریاتی که مسائل ارزشی مانند قرآنی و دینی، دفاع مقدس و اقتصاد مقاومتی را منتقل کنند یارانه کاغذ ببیشتری دریافت می‌کنند.

علی جنتی به ضعف زیرساخت‌های سینمایی در این استان اشاره و عنو ان کرد: برای سینما در این استانها باید از فضاهای موجود استفاده شود. دولت نمی‌تواند سینما بسازد، چون کار دولت سینما ساختن نیست، باید تسهیلات کم‌بهره به فعالان این بخش داده شده و شهرداری‌ها نیز مجوز مجتمع‌های تجاری فرهنگی را بدون دریافت عوارض تجاری بدهند، چون این یک مقوله فرهنگی است.

وزیر ارشاد اضافه کرد: ایجاد مجتمع‌های فرهنگی تجاری، تجربه موفقی بوده که در تهران انجام شده است. در غرب تهران این مجموعه توسط بخش خصوصی بدون دریافت عوارض تجاری از شهرداری ایجاد شده که موفق هم بوده است، مجموعه فرهنگی کوروش نیز که دارای شش سالن سینما است از تجارب موفق تهران در این بخش است.

جنتی در ادامه عمده مشکلات انجمن‌های فرهنگی، هنری، رسانه‌ای سیستان و بلوچستان را مسائل مالی و فقدان امکانات مناسب اعلام کرد و گفت: تا جایی که در توان ارشاد باشد در این حوزه کمک می‌کنیم. در سفر سال قبل به سیستان و بلوچستان قرار شد که معاونت توسعه مدیریت منابع انسانی رییس‌جمهوری به انجمن‌های این بخش کمک کند، برای امسال نیز این توصیه را برای کمک خواهیم داشت.

او از مدیرکل ارشاد سیستان و بلوچستان خواست تا گزارش مکتوبی از نیازهای انجمن‌های هنری این استان به وی ارائه کند.

جنتی ادامه داد: معتقدیم کار فرهنگی را باید انجمن‌ها انجام بدهند، در تهران نیز انجام کارهای فرهنگی را به انجمن‌ها و بخش خصوصی واگذار کرده و می‌کنیم تا دولت از تصدی‌گری به امور برنامه‌ریزی برسد.

وزیر ارشاد در بخش دیگری از سخنانش از احتمال رایگان شدن خدمات اینترنت در مساجد کشور خبر داد و گفت: بر اساس قانون، آب و برق در مساجد کشور دارای بخشودگی است. ما برای رایگان کردن خدمات اینترنت در مساجد به وزارت ارتباطات پیشنهاد می‌دهیم و به نظر این بخش بار مالی زیادی برای دولت دربر نداشته باشد.

او با اظهار بی‌اطلاعی از بهره‌مندی تعداد مساجد کشور از خدمات اینترنت، وعده داد بحث رایگان کردن اینترنت در مساجد را به صورت جدی دنبال کند.


به نقل از تابناک
برچسب‌ها: درخواست وزیر برای تدریس کتاب‌های اهل سنت
[ شنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۹۴ ] [ 18:13 ] [ خصوصی ] [ ]
   ........   مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ
امکانات وب